Detali paieška

Apie

Projekto būsena: Įgyvendinamas projektas
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Projekto pradžia: 2012-04-01
Projekto pabaiga: 2015-03-31
Bendra projekto vertė: 7.405.688,36 Lt
 
Vystantis globalizacijai, tarptautiniam bendradarbiavimui, interneto aprėpties plėtrai, vis daugiau reikalingų informacinių resursų yra anglų / prancūzų kalba ir jų išvertimas į lietuvių kalbą reikalauja gero užsienio kalbos žinojimo bei didelių specialistų / vertėjų resursų. Poreikis ir informacijos kiekiai užsienio kalbomis vis didėja ir juos išversti užtrunka vis daugiau laiko. Todėl nesikeičiant situacijai, Lietuva būtų priversta į viešosios erdvės vartojimą vis labiau įsileisti užsienio kalbas, ypač anglų, dėl ko kiltų grėsmė ir pačiam kalbos išsaugojimui. Įgyvendinus Projektą į elektroninę erdvę bus perkeltos anglų–lietuvių–anglų bei prancūzų–lietuvių–prancūzų mašininio vertimo paslaugos, kurios leis mažesnėmis laiko ir lėšų sąnaudomis versti tekstus, užtikrins didesnį, nei dabar esančių sistemų vertimo tikslumą, užsienio kalba parengti tekstai bus labiau prieinami plačiajai visuomenei. Projekto tikslinės grupės:
  1. Fiziniai asmenys, nemokantys arba silpnai mokantys anglų bei prancūzų kalbas, taip pat užsienio piliečiai, nemokantys lietuvių kalbos.
  2. Verslo įmonės (bendravimui su verslo partneriais vartojančios anglų ar prancūzų kalbas; įmonės, teikiančios vertimų paslaugas, t. y. projekto rezultatus tiesiogiai naudoja teikiamoms paslaugoms).
  3. Valstybinės institucijos (vykdančios susirašinėjimus anglų / prancūzų kalbomis su užsienio institucijomis; ES teisės aktų ar kitos sparčiai kintančios informacijos, pateikiamos anglų ar prancūzų kalba, vertimas ir kt.).
  4. El. paslaugų pirkėjai ir vartotojai.
  5. Besimokantieji, studentai ir kiti asmenys, renkantys informaciją užsienio kalba.
  6. Mokslo institucijų atstovai, kuriems projektas aktualus dėl kalbinių technologijų vystymo.
  7. Kiti suinteresuoti asmenys.
 
Veiksmų programa: Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:: Informacinė visuomenė visiems
Veiksmų programos prioriteto priemonė:: Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje
Kvietimo numeris: VP2-3.1-IVPK-12-K-01
Projekto kodas: VP2-3.1-IVPK-12-K-01-002
Projekto įgyvendinimo apskritis:  
Projekto įgyvendinimo savivaldybė: Vilniaus miesto