Detali paieška
Titulinis   /   Lokalizavimas   /   Kompiuterių vartotojų teminis žodynėlis

Kompiuterių vartotojų teminis žodynėlis

Teminiame kompiuterių vartotojų žodynėlyje pateikiami darbo kompiuteriu pradžiamokslio sąvokų aprašai – kompiuterijos terminai arba kiti dažnai vartojami žodžių junginiai, vadinamieji leksiniai vienetai. Sąvokos grupuojamos pagal leksinių vienetų mikrosistemų temas, pateikiami išsamesni aiškinamai, gausu iliustracijų, orientuojamasi į mažiau įgudusį vartotoją. Skaitytojas gali pasirinkti jį dominančią kompiuterijos temą ir susipažinti su jos pagrindinėmis sąvokomis.
Taip sujungus žodyno ir žinyno funkcijas skaitytojui sudaromos sąlygos greičiau, dedant mažiau pastangų susipažinti su pagrindinėmis kompiuterijos sąvokomis, geriau perprasti kompiuterio darbą. Tam tikras žodynėlio temas turėtų perskaityti programų lokalizuotojai, ypač pradedantieji, taip jie greičiau pajaustų tos srities kompiuterijos taisyklingą lietuviškų sąvokų vartoseną.
Į žodynėlį įtraukta per tūkstantį dažniau vartojamų kompiuterijos leksinių vienetų.
Žodynėlio tekste leksinis vienetas paryškinamas – pateikiamas pusjuodžiu (pastorintu) kursyvu tose vietose, kur yra aiškinamas. Tai gali būti įprasto rišlaus teksto kuri nors vieta arba užrašas iliustracijoje, jeigu to užrašo pakanka, kad skaitytojas suprastų, kas tai yra.
Į žodynėlį įtraukta leksinių vienetų, kurie gali būti laikomi sinonimais, tačiau jų vartojimas neskatintinas. Prie jų rašoma „dar vartojama“ ar „žr.“ ir kreipiama į teiktiną leksinį vienetą, pavyzdžiui, resursasresource – žr. išteklius.
Skaitytojas, susidūręs su bet kokiu leksiniu vienetu, gali sužinoti, ar jis teiktinas, sinonimas, neteiktinas, taip pat ką jis reiškia. Naudojimąsi žodynėliu palengvina saitai į jame pateiktus terminų aprašus ir iliustracijos.
Teminis kompiuterijos žodynėlis pateikiamas PDF formato dokumentu, kad skaitytojas galėtų jį parsisiųsti ir skaityti kompiuterio ekrane ar atsispausdinti.
Žodynėlis parengtas pagal projektą „Visuomenei aktualios programinės įrangos lokalizavimas, programoms reikalingų priemonių sukūrimas“, kuris 2012-04-01–2014-09-30 buvo vykdomas pagal priemonę „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“ (VP2-3.1-IVPK-12-K).
Autoriai: Valentina Dagienė, Tatjana Jevsikova, Skaidra Vaicekauskienė.
Pagalbininkai: Gintautas Grigas, Audra Ivanauskienė, Eglė Jasutė, Rimantas Žakauskas.
ISBN: 978-9986-680-55-0