Detali paieška

Paslaugos

Lietuvių kalbos institutas kartu su partneriais (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu, Vilniaus universitetu ir Lietuvos edukologijos universitetu) įgyvendino projektą „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“ (projekto kodas NR. VP2-3.1-IVPK-12-K-01-005), finansuojamą pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-12-K „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“.
 
 
Projekto metu atliktus darbai gali būti suskirstyti į penkias pagrindines grupes:
  1. šrifto „Palemonas“ tobulinimas;
  2.  lietuvių kalbai skirtų edukacinių mokymo priemonių sukūrimas;
  3. lietuvių kalbos ir tautosakos paveldo kartotekų suskaitmeninimas;
  4. vienakalbių ir daugiakalbių žodynų suskaitmeninimas;
  5. papildomų išteklių integravimas į Lietuvių kalbos išteklių informacinę sistemą.
Įgyvendinus projektą buvo sukurtos 3 viešosios elektroninės paslaugos: e. mokymai, e. kartotekos ir e. žodynai.
 
 
 
 
Šias elektronines paslaugas ir sukurtus, suskaitmenintus ar patobulintus lietuvių kalbos išteklius taip pat galite rasti Lietuvių kalbos išteklių informacinėje sistemoje www.lkiis.lki.lt.