INTEGRUOTŲ LIETUVIŲ KALBOS IR RAŠTIJOS IŠTEKLIŲ INFORMACINĖ SISTEMA

Projektas „INTEGRUOTŲ LIETUVIŲ KALBOS IR RAŠTIJOS IŠTEKLIŲ INFORMACINĖ SISTEMA“

Raštija.lt saityno paslaugos metodų naudojimo instrukcija ir kodavimo pavyzdžiai (SDK)TurinysTurinys 2

1 Bendra dalis 3

1.1 Dokumento tikslas 3

2Saityno paslaugos metodų naudojimo instrukcija 3

3Web paslaugų kodavimo pavyzdžiai 5

4Web paslaugų užklausų pavyzdžiai 6

5Priedas „Semantinio komponento integracijų dokumentacija“ 37

Viešųjų WEB paslaugų aprašymas 39

5.1Bendri principai 39

5.2Paieška 40

5.3Detalios paieškos kriterijų gavimas 43

5.3.1Ištekliai ir jų bibliografinė informacija 44

5.3.2Autoriai 49

5.3.3Leidėjai 50

5.3.4Žodynų tipai 51

5.3.5Kalbos 52

5.3.6Sritys 53

5.4Žodžių pasiūlymai (suggester) 54

5.5Viešųjų WEB paslaugų SDK 55

Integracija su LKIIS 56


 1. Bendra dalis

  1. Dokumento tikslas

Šio dokumento paskirtis – pateikti saityno paslaugos naudojimosi instrukciją ir kodavimo pavyzdžius, kad naujų aplikacijų kūrėjai galėtų lengvai ir patogiai naudotis Raštija.lt ištekliais.

 1. Saityno paslaugos metodų naudojimo instrukcija

SearchServices.class.php klasėje reikia pasikeisti interneto servisų adresą ir portą pagal situaciją.2.1. Paieškos parametrų paėmimas (getParams)Metodas skirtas parametrų, kurie reikalingi detaliai paieškai atlikti, paėmimui.Metodas: getParams( $type );

$type galimos reikšmės:Grąžinamos reikšmės:

masyvas, kurio elementą sudaro:2.2. Paprasta ir detali paieška (doSearch)Metodas skirtas atlikti paieškai.Metodas: dosearch( $form_data, $items_on_page, $page );

$form_data – paieškos užklausos masyvas.

Pavyzdys:

$form_data = array(

'q' = 'paieškos žodis',

'resources' => array(

'Dabartinis lietuvių kalbos žodynas' // Kuriame žodyne ieškoti

)

);

$items_on_page – skaičius, kiek elementų rodyti puslapyje;

$page – skaičius, puslapio numeris.Norint atlikti paprastą paiešką, užtenka paduoti tik paieškos žodį, papildomi parametrai nebūtini. Norint atlikti detalią paiešką, į paieškos kriterijus (resources, authors ir pan.) dedame reikšmes, gautas iš metodo getParams.Rezultatą sudaro daugiamatis masyvas, kuriame esminiai elementai yra 'words', saugantis surastų žodžių informacija ir 'facets', kuriame yra paieškos tikslinimo facetai, kurių struktūra analogiška getParams metodo rezultatui. Norint siaurinti paiešką į paieškos metodą paduodami pasirinkti facetai ir jų reikšmės, kaip vykdant detalią paiešką.2.3. Žodžio informacijos paėmimas (getWordData)Metodas skirtas paimti žodžio informaciją.Metodas: getWordData( $uri );

$uri – žodžio URI adresas, gaunamas iš paieškos rezultatų.Grąžinamas rezultatas yra daugiamatis masyvas su žodžio ir žodyno, kuriam priklauso tas žodis informacija.2.4. Žodynų informacijos paėmimas (getDictionaries)Metodas skirtas paimti visus egzistuojančius žodynusMetodas: getDictionaries();Metodui jokių parametrų perduoti nereikia.Rezultatas – daugiamatis masyvas, kurio vieną elementą sudaro vieno žodyno informacija.2.5. Panašių paieškos žodžių paėmimas (suggesterValues)Metodas skirtas panašių paieškos žodžių paėmimui (autocomplete).Metodas: suggesterValues( $q, $limit );

$q – paieškos žodžio fragmentas;

$limit – limitas, kiek panašių žodžių grąžinti.Reazultatas – masyvas, kurio kiekvienas elementas yra panašaus žodžio elementas.

 1. Web paslaugų kodavimo pavyzdžiai

<?php


require_once( dirname( __FILE__ ) . '/SearchServices.class.php' );


$oSearchServices = new SearchServices;


// Check if webservices are online

$ws_online = $oSearchServices->isWsOnline();


if ( !$ws_online ) {

die( 'ERROR: webservices are offline or is not reachable.' );

}


// Get params for detailed search

$resources = ( $ws_online ) ? $oSearchServices->getParams( 'resources' ) : array();

$authors = ( $ws_online ) ? $oSearchServices->getParams( 'authors' ) : array();

$publishers = ( $ws_online ) ? $oSearchServices->getParams( 'publishers' ) : array();

$types = ( $ws_online ) ? $oSearchServices->getParams( 'types' ) : array();

$languages = ( $ws_online ) ? $oSearchServices->getParams( 'languages' ) : array();

$scopes = ( $ws_online ) ? $oSearchServices->getParams( 'scopes' ) : array();


// Simple search

$data = array(

'q' => 'labas'

);


$results = $oSearchServices->doSearch( $data, 10, 1 );


// Search with additional params

$data = array(

'q' => 'labas',

'resources' => array(

'Dabartinis lietuvių kalbos žodynas'

)

);


$results = $oSearchServices->doSearch( $data, 10, 1 );


// Get word data

$results = $oSearchServices->getWordData( 'http%3A%2F%2Fwww.lexinfo.net%2Flmf%23Dabartinis_lt_zodynas.labas.LexicalEntry' );


// Get all dictionaries

$results = $oSearchServices->getDictionaries();


// Suggestions

$results = $oSearchServices->suggesterValues( 'lab', 10 );


?> 1. Web paslaugų užklausų pavyzdžiai

<?php


//ClassUtils::import( 'utils.ArrayUtils' );


/**

* Work with search webservices

*/

class SearchServices {

/**

* Webservices address and port

*/

protected $ws_root_url = 'http://ncbaze.netcode.lt/rastija/';

protected $ws_port = '8081';

/**

* Webservice URLs

*/

protected $ws_urls = array(

'resources' => array(

'addr' => 'semisearch/resources?ontology=http%3A%2F%2Fwww.rastija.lt%2Fisteklius&ontClass=http%3A%2F%2Fwww.rastija.lt%2Fisteklius%23Resource',

'method' => 'GET'

),

'resource' => array(

'addr' => 'semisearch/resources?uri=',

'method' => 'GET'

),

'authors' => array(

'addr' => 'semisearch/resources?ontology=http%3A%2F%2Fwww.rastija.lt%2Fisteklius&ontClass=http%3A%2F%2Fwww.rastija.lt%2Fisteklius%23Person',

'method' => 'GET'

),

'publishers' => array(

'addr' => 'semisearch/resources?ontology=http%3A%2F%2Fwww.rastija.lt%2Fisteklius&ontClass=http%3A%2F%2Fwww.rastija.lt%2Fisteklius%23Organization',

'method' => 'GET'

),

'types' => array(

'addr' => 'semisearch/resources?ontology=http%3A%2F%2Fwww.rastija.lt%2Fisteklius&ontClass=http%3A%2F%2Fwww.rastija.lt%2Fisteklius%23ResourceType',

'method' => 'GET'

),

'languages' => array(

'addr' => 'semisearch/resources?ontology=http%3A%2F%2Fwww.rastija.lt%2Fisteklius&ontClass=http%3A%2F%2Fwww.rastija.lt%2Fisteklius%23Language',

'method' => 'GET'

),

'scopes' => array(

'addr' => 'semisearch/resources?ontology=http%3A%2F%2Fwww.lexinfo.net%2Flmf&ontClass=http%3A%2F%2Fwww.lexinfo.net%2Flmf%23Context',

'method' => 'GET'

),

'search' => array(

'addr' => 'semisearch/search',

'method' => 'POST'

),

'classes' => array(

'addr' => 'semisearch/ontology/classes',

'method' => 'GET'

),

'ontologies' => array(

'addr' => 'semisearch/ontologies?ontology=http%3A%2F%2Fwww.lexinfo.net%2Flmf',

'method' => 'POST'

),

'dictionaries' => array(

'addr' => 'semisearch/resources?prefix=',

'method' => 'POST'

),

'data_properties' => array(

'addr' => 'semisearch/ontology/property/range?ontology=http%3A%2F%2Fwww.lexinfo.net%2Flmf&property=http%3A%2F%2Fwww.lexinfo.net%2Flmf%23',

'method' => 'GET',

)

);

/**

* Param URLs

*/

public $params_settings = array(

'resources' => array(

'param_uri' => 'http://www.lexinfo.net/lmf#lexicon#name'

),

'authors' => array(

'param_uri' => 'http://www.lexinfo.net/lmf#lexicon#hasAuthor#name'

),

'publishers' => array(

'param_uri' => 'http://www.lexinfo.net/lmf#lexicon#hasOrganization#name'

),

'types' => array(

'param_uri' => 'http://www.lexinfo.net/lmf#lexicon#hasResourceType#name'

),

'languages' => array(

'param_uri' => 'http://www.lexinfo.net/lmf#lexicon#hasLanguage#name'

),

'scopes' => array(

'param_uri' => 'http://www.lexinfo.net/lmf#hasSense#hasContext#hasTextRepresentation#text'

),

'classes' => array(

'param_uri' => '',

'value_field' => 'searchClassUri'

),

'words' => array()

);

/**

* Dictionaries parce schema

*/

protected $dictionary_params = array(

'hasAnnotation' => array(

'local_name' => 'annotations',

'fields_map' => array(

'name' => 'author_name',

'email' => 'author_email',

'annotationType' => 'type',

'text' => 'text'

)

),

'hasAuthor' => array(

'many' => true,

'local_name' => 'authors'

),

'hasEditor' => array(

'many' => true,

'local_name' => 'editors'

),

'hasLanguage' => array(

'many' => true,

'local_name' => 'languages'

),

'hasLicence' => array(

'local_name' => 'license',

'fields_map' => array(

'licenceDistributor' => 'distributor',

'licenceOwner' => 'user',

'licenceType' => 'type',

'licencePrice' => 'price'

)

),

'hasOrganization' => array(

'local_name' => 'publisher',

'fields_map' => array(

'divisionName' => 'name_department',

'shortName' => 'name_short',

'url' => 'website'

)

),

'hasProject' => array(

'local_name' => 'project',

'fields_map' => array(

'name' => 'project_name',

'shortName' => 'project_name_short',

'financeSource' => 'project_funding',

'startDate' => 'project_start',

'endDate' => 'project_end'

)

),

'hasEdition' => array(

'local_name' => 'publishing',

'fields_map' => array(

'name' => 'name',

'place' => 'place',

'date' => 'date'

)

),

'hasResourceType' => array(

'single' => true,

'local_name' => 'source_type'

),

'accessType' => array(

'single' => true,

'local_name' => 'access_type'

),

'description' => array(

'single' => true,

'local_name' => 'description'

),

'keyword' => array(

'single' => true,

'local_name' => 'keywords'

),

'name' => array(

'single' => true,

'local_name' => 'name'

),

'shortName' => array(

'single' => true,

'local_name' => 'acronym'

),

'startDate' => array(

'single' => true,

'local_name' => 'date'

),

'subtitle' => array(

'single' => true,

'local_name' => 'other_titles'

),

'url' => array(

'single' => true,

'local_name' => 'website'

)

);

/**

* Word parse schema

*/

protected $word_params = array(

'hasWordForm' => array(

'local_name' => 'word_data',

'many' => true,

'fields_map' => array(

'accentuation' => 'accent',

'grammaticalGender' => 'genus',

'grammaticalNumber' => 'count',

'writtenForm' => 'form'

)

),

'hasLemma' => array(

'many' => true,

'local_name' => 'title_words',

'fields_map' => array(

'writtenForm' => 'name'

)

),

'hasContext' => array(

'single' => true,

'local_name' => 'consumption_area',

'fields_map' => array(

'text' => 'consumption_area'

)

),

'hasDefinition' => array(

'single' => true,

'local_name' => 'definition',

'fields_map' => array(

'writtenForm' => 'definition'

)

),

'hasSenseExample' => array(

'many' => true,

'local_name' => 'illustration',

'fields_map' => array(

'text' => 'name'

)

),

'hasSenseRelation' => array(

'many' => true,

'local_name' => 'sense_relation',

'fields_map' => array(

'text' => 'type',

'value' => 'writtenForm'

)

),

'hasEquivalent' => array(

'many' => true,

'local_name' => 'equivalent',

'fields_map' => array(

'text' => 'name'

)

),

'hasSubjectField' => array(

'single' => true,

'local_name' => 'term_status',

'fields_map' => array(

'text' => 'term_status'

)

),

'rank' => array(

'single' => true,

'local_name' => 'rank',

'fields_map' => array(

'text' => 'rank'

)

),

);


/**

* Ontology result URLs

*/

protected $ontology_search_param_urls = array(

'Apibrėžtis' => 'http://www.lexinfo.net/lmf#hasSense#hasDefinition#hasTextRepresentation#writtenForm',

'GiminÄ—' => 'http://www.lexinfo.net/lmf#hasWordForm#grammaticalGender',

'KirĨiuotė' => 'http://www.lexinfo.net/lmf#hasWordForm#accentuation',

'Laikas' => 'http://www.lexinfo.net/lmf#hasWordForm#grammaticalTense',

'Santrumpa' => 'http://www.lexinfo.net/lmf#hasLemma#abbreviation',

'SkaiĨius' => 'http://www.lexinfo.net/lmf#hasWordForm#grammaticalNumber',

'Statusas' => 'http://www.lexinfo.net/lmf#hasSense#hasSubjectField#status'

);

/**

* Convert data to array

*

* @param array $object Object

* @return array Array

*/

protected function objectToArray( $object ) {

if( !is_object( $object ) && !is_array( $object ) ) {

return $object;

}

if( is_object( $object ) ) {

$object = get_object_vars( $object );

}

return array_map( array( $this, 'objectToArray' ), $object );

}

/**

* Check if webservices are online

*

* @return boolean $ret_val TRUE/FALSE

*/

public function isWsOnline() {

$data = array(

'freeTextQuery' => '',

'propertyDetailsList' => array()

);

$result = $this->sendRequest( 'search', $data );

if ( empty( $result['type'] ) || $result['type'] != 'success' ) {

return false;

}

return true;

}

/**

* Send request

*

* @param string $ws_url Endpoint address

* @param array $data Data array

* @param boolean $return_plain Return plain or not

* @return array $ret_val Result array

*/

public function sendRequest( $ws_url = '', $data = array(), $return_plain = false ) {

$ws_url_endpoint = ( !empty( $this->ws_urls[ $ws_url ]['addr'] ) ) ? $this->ws_root_url . $this->ws_urls[ $ws_url ]['addr'] : '';

$ret_val = array();

if ( empty( $ws_url_endpoint ) ) {

return $ret_val;

}

$content_type = ( !empty( $this->ws_urls[ $ws_url ]['content_type'] ) ) ? $this->ws_urls[ $ws_url ]['content_type'] : 'application/json';

$data = ( is_array( $data ) && $content_type == 'application/json' ) ? json_encode( $data ) : $data;

$ch = curl_init( $ws_url_endpoint );

$httpheaders = array(

'Content-Type: ' . $content_type,

);

if ( $content_type == 'application/json' ) {

$httpheaders[] = 'Content-Length: ' . strlen( $data );

} else {

curl_setopt( $ch, CURLOPT_INFILESIZE, $data['filesize'] );

curl_setopt( $ch, CURLOPT_POST, 1 );

unset( $data['filesize'] );

}

curl_setopt( $ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);

curl_setopt( $ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);

curl_setopt( $ch, CURLOPT_PORT, $this->ws_port );

curl_setopt( $ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10 );

curl_setopt( $ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 10 );

curl_setopt( $ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, $this->ws_urls[ $ws_url ]['method'] );

curl_setopt( $ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data );

curl_setopt( $ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $httpheaders );

curl_setopt( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true );

curl_setopt( $ch, CURLINFO_HEADER_OUT, true );

$result = curl_exec( $ch );

$ret_val = ( !$return_plain ) ? $this->objectToArray( json_decode( $result ) ) : $result;

curl_close( $ch );

return $ret_val;

}

/**

* Clear ontology tree values

*

* @param array $classes Classes

* @param array $class_values Class values

* @return array $classes Classes

*/

public function clearOntologyClasses( $classes = array(), $class_values = array() ) {

foreach ( $classes as $key => $value ) {

if ( empty( $value['_children_'] ) ) {

if ( $value['type'] == 'OBJECT_PROPERTY' || $value['type'] == 'CLASS' || ( !empty( $class_values ) && empty( $value['value'] ) ) ) {

unset( $classes[ $key ] );

}

continue;

}

if ( $value['type'] == 'CLASS' ) {

$classes = $this->clearOntologyClasses( $value['_children_'], $class_values );

} else {

$classes[ $key ]['_children_'] = $this->clearOntologyClasses( $value['_children_'], $class_values );

if ( empty( $classes[ $key ]['_children_'] ) ) {

unset( $classes[ $key ]['_children_'] );

if ( $classes[ $key ]['type'] == 'OBJECT_PROPERTY' ) {

unset( $classes[ $key ] );

}

}

}

}

return $classes;

}

/**

* Get ontology class attributes

*

* @return array $ret_val Attribute array

*/

public function getOntologyObjects( $ont_class = '', $search_class_uri = '' ) {

$ret_val = array();

$url_params = array(

'ontology' => 'http://www.lexinfo.net/lmf',

'ontClass' => ( !empty( $ont_class ) ) ? $ont_class : 'http://www.lexinfo.net/lmf#LexicalEntry',

'searchClassUri' => $search_class_uri

);

$url_params = array_map( 'urlencode', array_filter( $url_params ) );

$url_params_final = array();

foreach ( $url_params as $key => $url_param ) {

$url_params_final[] = $key . '=' . $url_param;

}

$addr = $this->ws_urls['classes']['addr'];

$this->ws_urls['classes']['addr'] .= '?' . implode( '&', $url_params_final );

$result = $this->sendRequest( 'classes' );

if ( empty( $result['type'] ) || $result['type'] != 'success' || empty( $result['details']['classes'] ) ) {

return false;

}

$classes = $result['details']['classes'];

foreach ( $classes as $key => $class ) {

if ( $class['type'] != 'DATA_PROPERTY' ) {

continue;

}

$ret_val[] = $class;

}

return $ret_val;

}

/**

* Get various parameters (resources, authors, publishers, types, languages, scopes)

*

* @return array $ret_val Result array

*/

public function getParams( $type = '' ) {

$ret_val = array();

if ( empty( $this->params_settings[ $type ] ) ) {

return $ret_val;

}

$result = ( $type == 'authors' ) ? $this->doSearch( array( 'q' => '' ), 1, 1 ) : $this->sendRequest( $type );

if ( $type == 'authors' && !empty( $result['facets']['authors']['counts'] ) ) {

$authors = $this->sendRequest( $type );

$authors = $this->restruct( $authors['details'], 'header', 'resourceUri' );

foreach ( $result['facets']['authors']['counts'] as $author ) {

if ( empty( $authors[ $author['value'] ] ) ) {

continue;

}

$ret_val[] = array(

'searchUri' => $this->params_settings[ $type ]['param_uri'],

'resourceUri' => $authors[ $author['value'] ],

'header' => $author['value']

);

}

} elseif ( !empty( $result['type'] ) && $result['type'] == 'success' && !empty( $result['details'] ) ) {

foreach ( $result['details'] as $entry ) {

foreach ( $entry['properties'] as $property ) {

if ( $property['uri'] == 'http://www.rastija.lt/isteklius#name' ) {

$name = $property['dataProperty'];

break;

}

}

$ret_val[] = array(

'searchUri' => $this->params_settings[ $type ]['param_uri'],

'resourceUri' => $entry['resourceUri'],

'header' => $name

);

}

}

return $ret_val;

}

/**

* Restruct detailed search parameters

*

* @param array $form_data Search form data

* @return array $property_details_list Restructed parameters array

*/

protected function addSearchParams( $form_data = array() ) {

$property_details_list = array();

foreach ( $this->params_settings as $type => $param_settings ) {

if ( empty( $form_data[ $type ] ) ) {

continue;

}

foreach ( $form_data[ $type ] as $item ) {

$property_details_list[] = array(

'uri' => $this->params_settings[ $type ]['param_uri'],

'value' => $item

);

}

}

if ( !empty( $form_data['publishing_from'] ) && !empty( $form_data['publishing_to'] ) ) {

$year_from = ( $form_data['publishing_from'] <= $form_data['publishing_to'] ) ? $form_data['publishing_from'] : $form_data['publishing_to'];

$year_to = ( $form_data['publishing_from'] <= $form_data['publishing_to'] ) ? $form_data['publishing_to'] : $form_data['publishing_from'];

} elseif ( !empty( $form_data['publishing_from'] ) ) {

$year_from = $form_data['publishing_from'];

$year_to = date( 'Y' );

} elseif ( !empty( $form_data['publishing_to'] ) ) {

$year_from = 1000;

$year_to = $form_data['publishing_to'];

}

if ( !empty( $year_from ) && !empty( $year_to ) ) {

$property_details_list[] = array(

'uri' => 'http://www.lexinfo.net/lmf#lexicon#hasEdition#date',

'valueFrom' => $year_from,

'valueTo' => $year_to

);

}

if ( !empty( $form_data['synonym'] ) ) {

$property_details_list[] = array(

'uri' => 'http://www.lexinfo.net/lmf#hasSense#hasSenseRelation#type',

'value' => 'Sinonimas'

);

}

return $property_details_list;

}

/**

* Merge arrays

*

* @param array $curr_value Current array

* @param array $settings Setting array

* @param array $value Array to merge

* @return array $curr_value Merged array

*/

protected function addToArray( $curr_value, $settings, $value ) {

if ( !empty( $settings['single'] ) ) {

$curr_value[ $settings['local_name'] ] = reset( $value );

} elseif ( !empty( $settings['many'] ) ) {

$curr_value[ $settings['local_name'] ][] = $value;

} else {

$curr_value[ $settings['local_name'] ] = $value;

}

return $curr_value;

}

/**

* Get results

*

* @param array $form_data Search form data

* @param integer $items_on_page Items on page

* @param integer $page Page number

* @return array $ret_val Result array

*/

public function doSearch( $form_data = array(), $items_on_page = 10, $page = 1 ) {

$ret_val = array();

if ( !isset( $form_data['q'] ) ) {

return $ret_val;

}

$data = array(

'freeTextQuery' => $form_data['q'],

'pageSize' => $items_on_page,

'page' => $page,

'propertyDetailsList' => array(

array(

'uri' => 'class',

'value' => 'http://www.lexinfo.net/lmf#LexicalEntry'

)

)

);

if ( !empty( $form_data['q'] ) ) {

$data['propertyDetailsList'][] = array(

'uri' => 'http://www.lexinfo.net/lmf#hasLemma#writtenForm',

'value' => $form_data['q'],

'weight' => '10'

);

}

if ( !empty( $form_data['synonym_w'] ) ) {

$data['searchForSynonyms'] = true;

}

$data['propertyDetailsList'] = array_merge( $data['propertyDetailsList'], $this->addSearchParams( $form_data ) );

$result = $this->sendRequest( 'search', $data );

if ( empty( $result['type'] ) || $result['type'] != 'success' || empty( $result['details']['totalElements'] ) ) {

return $ret_val;

}

if ( $items_on_page == 1 && count( $data['propertyDetailsList'] ) == 1 ) {

$ret_val['words'] = array();

} else {

foreach ( $result['details']['resourceDetailsList'] as $one_result ) {

$word_arr = $this->parseWordData( $one_result, false, false );

$ret_val['words'][ urlencode( $one_result['resourceUri'] ) ] = $word_arr;

}

}

$ret_val['facets'] = $this->parseFacets( $result );

$ret_val['total'] = ( !empty( $result['details']['totalElements'] ) ) ? $result['details']['totalElements'] : 0;

return $ret_val;

}

/**

* Parse word tree

*

* @param array $piece Piece

* @param string $uri URI piece

* @param array $ret_val Result (recursion)

* @return array $ret_val Result

*/

public function parseWordClassTree( $piece = array(), $uri = '', $ret_val = '' ) {

foreach ( $piece as $key => $value ) {

if ( empty( $value['objectProperty']['properties'] ) ) {

$ret_val[] = array(

'uri' => $uri . '#' . end( explode( '#', $value['uri'] ) ),

'value' => $value['dataProperty']

);

continue;

}

$new_uri = ( !empty( $uri ) ) ? $uri . '#' . end( explode( '#', $value['uri'] ) ) : $value['uri'];

$ret_val = $this->parseWordClassTree( $value['objectProperty']['properties'], $new_uri, $ret_val );

}

return $ret_val;

}

/**

* Save word class tree values

*

* @param array $piece Word classes

* @return array $ret_val Result

*/

public function saveWordClassTreeValues( $word_class_tree ) {

if ( empty( $word_class_tree ) ) {

return array();

}

$saved_values = array();

foreach ( $word_class_tree as $key => $item ) {

if ( !strpos( 'http://www.rastija.lt/isteklius#', $key ) ) {

$item['value'] = ( strlen( $item['value'] ) > 50 ) ? substr( $item['value'], 0, strrpos( substr( $item['value'], 0, 50 ), ' ' ) ) . '...' : $item['value'];

if ( !isset( $saved_values[ $item['uri'] ] ) ) {

$saved_values[ $item['uri'] ]['value'] = $item['value'];

$saved_values[ $item['uri'] ]['uri'] = $item['uri'];

} else {

if ( is_array( $saved_values[ $item['uri'] ]['value'] ) ) {

$saved_values[ $item['uri'] ]['value'][] = $item['value'];

} else {

$tmp = $saved_values[ $item['uri'] ]['value'];

$saved_values[ $item['uri'] ]['value'] = array();

$saved_values[ $item['uri'] ]['value'][] = $tmp;

$saved_values[ $item['uri'] ]['value'][] = $item['value'];

}

}

} else {

$saved_values[ $item['uri'] ]['value'] = $item['value'];

$saved_values[ $item['uri'] ]['uri'] = $item['uri'];

}

}

if ( !empty( $saved_values ) ) {

foreach ( $saved_values as $key => $value ) {

if ( is_array( $value['value'] ) ) {

$saved_values[ $key ]['value'] = array_unique( $value['value'] );

}

}

}

$change_uri = array(

// 'http://www.lexinfo.net/lmf#hasWordForm#accentuation' => 'http://www.lexinfo.net/lmf#hasLemma#accentuation',

// 'http://www.lexinfo.net/lmf#hasWordForm#grammaticalGender' => 'http://www.lexinfo.net/lmf#hasForm#grammaticalGender',

// 'http://www.lexinfo.net/lmf#hasWordForm#grammaticalNumber' => 'http://www.lexinfo.net/lmf#hasForm#grammaticalNumber',

// 'http://www.lexinfo.net/lmf#hasWordForm#grammaticalTense' => 'http://www.lexinfo.net/lmf#hasForm#grammaticalTense',

'http://www.lexinfo.net/lmf#hasSense#hasDefinition#hasTextRepresentation#writtenForm' => 'http://www.lexinfo.net/lmf#hasSense#hasDefinition#definition',

);

foreach ( $change_uri as $bad_uri => $good_uri ) {

if ( isset( $saved_values[ $bad_uri ] ) ) {

if ( !empty( $saved_values[ $good_uri ] ) ) {

if ( is_array( $saved_values[ $good_uri ]['value'] ) ) {

if ( is_array( $saved_values[ $bad_uri ]['value'] ) ) {

$saved_values[ $good_uri ]['value'] = array_merge( $saved_values[ $good_uri ]['value'], $saved_values[ $bad_uri ]['value'] );

} else {

$saved_values[ $good_uri ]['value'][] = $saved_values[ $bad_uri ];

}

} else {

if ( is_array( $saved_values[ $bad_uri ]['value'] ) ) {

$saved_values[ $bad_uri ]['value'][] = $saved_values[ $good_uri ]['value'];

$saved_values[ $good_uri ] = $saved_values[ $bad_uri ];

} else {

$saved_values[ $bad_uri ] = $saved_values[ $good_uri ];

$saved_values[ $good_uri ] = $saved_values[ $bad_uri ];

}

}

unset( $saved_values[ $bad_uri ] );

} else {

$saved_values[ $good_uri ] = $saved_values[ $bad_uri ];

unset( $saved_values[ $bad_uri ] );

}

$saved_values[ $good_uri ]['uri'] = $good_uri;

}

}

$ret_val = ( !empty( $saved_values ) ) ? $this->restruct( $saved_values, 'uri', 'value' ) : array();

return $ret_val;

}

/**

* Parse one word data

*

* @param array $one_result Word data from WS

* @param boolean $skip_additional_parse If TRUE - skip ontology tree parse

* @return array $word_arr Parsed word array

*/

public function parseWordData( $one_result = array(), $skip_additional_parse = false, $skip_tree_parse = false ) {

$word_arr = $connections_arr = array();

if ( empty( $one_result ) ) {

return $word_arr;

}

if ( !$skip_additional_parse && !$skip_tree_parse ) {

$word_class_tree = ( !empty( $one_result['properties'] ) ) ? $this->parseWordClassTree( $one_result['properties'] ) : array();

$word_arr['word_class_tree'] = $this->saveWordClassTreeValues( $word_class_tree );

}

foreach ( $one_result['properties'] as $property ) {

if ( $property['uri'] == 'http://www.lexinfo.net/lmf#hasSense' ) {

$word_meaning = array();

foreach ( $property['objectProperty']['properties'] as $proptery_2 ) {

$property_name = ( !empty( $proptery_2['uri'] ) ) ? end( explode( '#', $proptery_2['uri'] ) ) : '';

if ( empty( $this->word_params[ $property_name ] ) ) {

continue;

}

if ( $property_name == 'hasSenseRelation' ) {

$parsed_data = $this->parsePiece( $proptery_2, $property_name, 'word' );

$connection_arr_tmp = array();

if ( !empty( $proptery_2['objectProperty']['properties'] ) && !empty( $parsed_data['writtenForm'] ) ) {

foreach ( $proptery_2['objectProperty']['properties'] as $tmp ) {

if ( empty( $tmp['objectProperty'] ) ) {

continue;

}

$connection_arr_tmp = array(

'relationType' => $parsed_data['type'],

'synonymLexicalEntry' => ( !empty( $tmp['objectProperty']['resourceUri'] ) ) ? $tmp['objectProperty']['resourceUri'] : '',

'lemmaText' => $parsed_data['writtenForm']

);

$connections_arr = array_merge( $connections_arr, array( $connection_arr_tmp ) );

}

if ( empty( $connection_arr_tmp ) ) {

if ( stripos( $parsed_data['writtenForm'], '<a' ) !== false ) {

preg_match( '/^<a.*?href=(["\'])(.*?)\1.*$/', $parsed_data['writtenForm'], $matches );

$name = strip_tags( $parsed_data['writtenForm'] );

$link = ( !empty( $matches[2] ) ) ? $matches[2] : '';

if ( !empty( $link ) ) {

$link = parse_url( $link );

$link = ( !empty( $link['query'] ) ) ? urldecode( urldecode( end( explode( '&word=', $link['query'] ) ) ) ) : '';

}

} else {

$name = $parsed_data['writtenForm'];

$link = '';

}

$connection_arr = array(

'relationType' => $parsed_data['type'],

'synonymLexicalEntry' => $link,

'lemmaText' => $name

);

$connections_arr = array_merge( $connections_arr, array( $connection_arr ) );

}

}

} else {

$parsed_data = $this->parsePiece( $proptery_2, $property_name, 'word' );

$word_meaning = $this->addToArray( $word_meaning, $this->word_params[ $property_name ], $parsed_data );

}

}

if ( !empty( $word_meaning['sense_relation'] ) && empty( $word_meaning['sense_relation'][0]['writtenForm'] ) ) {

continue;

}

if ( !empty( $word_meaning ) ) {

$word_arr['meanings'][] = $word_meaning;

}

continue;

}

if ( !$skip_additional_parse && $property['uri'] == 'http://www.rastija.lt/isteklius#lexicon' ) {

$word_arr['dictionary'] = $this->parseDictionaryInfo( $property );

continue;

}

$property_name = ( !empty( $property['uri'] ) ) ? end( explode( '#', $property['uri'] ) ) : '';

if ( empty( $property_name ) || empty( $this->word_params[ $property_name ] ) ) {

continue;

}

$parsed_data = $this->parsePiece( $property, $property_name, 'word' );

$word_arr = $this->addToArray( $word_arr, $this->word_params[ $property_name ], $parsed_data );

}

$word_arr['resourceUri'] = $one_result['resourceUri'];

$word_arr['connections'] = $connections_arr;

return $word_arr;

}

/**

* Parse array piece

*

* @param array $piece Array piece to parce

* @param string $property_name Parameter name

* @param string $type Piece to parse: word or dictionary

* @param array $ret_val Recursion

* @return array $ret_val Result

*/

protected function parsePiece( $piece = '', $property_name = '', $type = '', $ret_val = array() ) {

$ret_val = array();

if ( !empty( $piece['dataProperty'] ) ) {

$ret_val = array( $piece['dataProperty'] );

return $ret_val;

} elseif ( empty( $piece['objectProperty']['properties'] ) ) {

return $ret_val;

}

$params = ( $type == 'word' ) ? $this->word_params : $this->dictionary_params;

foreach ( $piece['objectProperty']['properties'] as $property ) {

if ( !empty( $property['objectProperty']['properties'] ) ) {

$ret_val = $this->parsePiece( $property, $property_name, $type, $ret_val );

} else {

$field_name = end( explode( '#', $property['uri'] ) );

$field_name = ( !empty( $params[ $property_name ]['fields_map'][ $field_name ] ) ) ? $params[ $property_name ]['fields_map'][ $field_name ] : $field_name;

$ret_val[ $field_name ] = $property['dataProperty'];

}

}

return $ret_val;

}

/**

* Get dictionary data from result

*

* @param array $result_arr Result array

* @return array $ret_val Dictionary data array

*/

protected function parseDictionaryInfo( $result_arr = array() ) {

$ret_val = array();

if ( empty( $result_arr['objectProperty']['properties'] ) ) {

return $ret_val;

}

foreach ( $result_arr['objectProperty']['properties'] as $property ) {

$property_name = ( !empty( $property['uri'] ) ) ? end( explode( '#', $property['uri'] ) ) : '';

if ( empty( $property_name ) || empty( $this->dictionary_params[ $property_name ] ) ) {

continue;

}

$parsed_data = $this->parsePiece( $property, $property_name, 'dictionary', array() );

if ( !empty( $this->dictionary_params[ $property_name ]['single'] ) ) {

$ret_val[ $this->dictionary_params[ $property_name ]['local_name'] ] = reset( $parsed_data );

} elseif ( !empty( $this->dictionary_params[ $property_name ]['many'] ) ) {

$ret_val[ $this->dictionary_params[ $property_name ]['local_name'] ][] = $parsed_data;

} else {

$ret_val[ $this->dictionary_params[ $property_name ]['local_name'] ] = $parsed_data;

}

}

$ret_val['resource_uri'] = ( !empty( $result_arr['objectProperty']['resourceUri'] ) ) ? $result_arr['objectProperty']['resourceUri'] : '';

return $ret_val;

}

/**

* Parse facets

*

* @param array $result_arr Result array

* @return array $ret_val Facets array

*/

protected function parseFacets( $result_arr = array() ) {

$ret_val = array();

foreach ( $this->params_settings as $type => $param ) {

if ( empty( $param['param_uri'] ) ) {

continue;

}

$valid_face_urls[ $param['param_uri'] ] = $type;

}

foreach ( $result_arr['details']['facetDetailsList'] as $result ) {

if ( !empty( $result['classUri'] ) && !empty( $valid_face_urls[ $result['classUri'] ] ) ) {

$key = $valid_face_urls[ $result['classUri'] ];

$ret_val[ $key ]['uri'] = $result['classUri'];

$ret_val[ $key ]['counts'] = $result['countList'];

}

}

return $ret_val;

}

/**

* Get word connections and objects

*

* @param string $uri Word URI from WS

* @return array $ret_val Connections and objects array

*/

public function getWordConnectionObjects( $uri = '' ) {

$ret_val = array();

$data = array(

'propertyDetailsList' => array(

array(

'uri' => '?lexicalEntry',

'value' => $uri

)

)

);

$ws_url_copy = $this->ws_urls['search']['addr'];

$this->ws_urls['search']['addr'] .= '?sparqlQueryName=SenseRelation';

$result = $this->sendRequest( 'search', $data );

$this->ws_urls['search']['addr'] = $ws_url_copy;

if ( empty( $result['type'] ) || $result['type'] != 'success' || empty( $result['details'] ) ) {

return $ret_val;

}

foreach ( $result['details'] as $item ) {

if ( empty( $item['properties'] ) ) {

continue;

}

$ret_val[] = ArrayUtils::restruct( $item['properties'], 'uri', 'dataProperty' );

}

return $ret_val;

}

/**

* Get search suggestions

*

* @param string $q Search word part

* @return array $ret_val Words array

*/

public function suggesterValues( $q = '', $limit = -1 ) {

$ret_val = array();

if ( empty( $q ) || strlen( $q ) < 3 ) {

return $ret_val;

}

$ws_url_copy = $this->ws_urls['search']['addr'];

$ws_url_method_copy = $this->ws_urls['search']['method'];

$this->ws_urls['search']['addr'] .= '?suggesterField=http%3A%2F%2Fwww.lexinfo.net%2Flmf%23hasLemma%23writtenForm&searchValue=' . urlencode( $q );

$this->ws_urls['search']['method'] = 'GET';

$result = $this->sendRequest( 'search' );

$this->ws_urls['search']['addr'] = $ws_url_copy;

$this->ws_urls['search']['method'] = $ws_url_method_copy;

if ( empty( $result['type'] ) || $result['type'] != 'success' || empty( $result['details'] ) ) {

return $ret_val;

}

$ret_val = $result['details'];

if ( $limit != -1 ) {

$ret_val = array_slice( $ret_val, 0, $limit );

}

return $ret_val;

}

/**

* Get word data

*

* @param string $uri Word URI

* @return array $ret_val Word data array

*/

public function getWordData( $uri = '' ) {

$ret_val = array();

$ws_url_copy = $this->ws_urls['resource']['addr'];

$this->ws_urls['resource']['addr'] .= $uri;

$result = $this->sendRequest( 'resource' );

$this->ws_urls['resource']['addr'] = $ws_url_copy;

if ( empty( $result['type'] ) || $result['type'] != 'success' || empty( $result['details'] ) ) {

return $ret_val;

}

$ret_val = $this->parseWordData( $result['details'] );

return $ret_val;

}

/**

* Get all dictionaries

*

* @return array $ret_val Dictionaries array

*/

public function getDictionaries() {

$ret_val = array();

$data = array(

'freeTextQuery' => '',

'pageSize' => '100',

'propertyDetailsList' => array(

array(

'uri' => 'class',

'value' => 'http://www.rastija.lt/isteklius#Resource'

)

)

);

$result = $this->sendRequest( 'search', $data );

if ( empty( $result['type'] ) || $result['type'] != 'success' || empty( $result['details'] ) ) {

return $ret_val;

}

foreach ( $result['details']['resourceDetailsList'] as $one_result ) {

$ret_val[] = $this->parseDictionaryInfo( array( 'objectProperty' => $one_result ) );

}

return $ret_val;

}

/**

* Walk through ontology classes and get additional params

*

* @param array $classes Ontology classes

* @return string $ret_val Filled ontology classes

*/

public function getClassDataProperties( &$classes ) {

foreach ( $classes as &$class ) {

if ( $class['type'] == 'DATA_PROPERTY' && !empty( $class['uri'] ) ) {

$uri_parts = explode( '#', $class['uri'] );

if ( count( $uri_parts ) > 1 ) {

$type = array_pop( $uri_parts );

if ( !empty( $type ) ) {

if ( !in_array( $type, array( 'writtenForm', 'abbreviation', 'comment', 'definition', 'origin', 'text' ) ) ) {

$class['extra_data_property'] = $this->getDataProperties( $type );

}

}

}

}

if ( !empty( $class['_children_'] ) ) {

$this->getClassDataProperties( $class['_children_'] );

}

}

return $classes;

}

/**

* Get additional search ontology params

*

* @param string $type Additional param type

* @return string $result Parameters array

*/

public function getDataProperties( $type ) {

$ws_url = $this->ws_urls['data_properties']['addr'];

$this->ws_urls['data_properties']['addr'] .= $type;

$result = $this->sendRequest( 'data_properties' );

$this->ws_urls['data_properties']['addr'] = $ws_url;

return $result;

}

/**

* Restruct array

*

* @param array $array Array to restructure

* @param string $key_key Array key value to use for new array item key

* @param string $key_val Array key value to use for new array item value

* @return array

*/

static function restruct( $array, $key_key = '', $key_val = '' ) {

$ret_val = array();

if( is_array( $array ) && ( count( $array ) > 0 ) && is_scalar( $key_key ) && is_scalar( $key_val ) ) {

if( ( strlen( $key_key ) > 0 ) && ( strlen( $key_val ) > 0 ) ) { // Full restructurization

foreach( $array as $val ) {

isset( $val[$key_key] ) && is_scalar( $val[$key_key] ) && isset( $val[$key_val] ) && ( $ret_val[$val[$key_key]] = $val[$key_val] );

}

} elseif( strlen( $key_key ) > 0 ) {

foreach( $array as $val ) {

isset( $val[$key_key] ) && is_scalar( $val[$key_key] ) && ( $ret_val[$val[$key_key]] = $val );

}

} elseif( strlen( $key_val ) > 0 ) {

foreach( $array as $val ) {

isset( $val[$key_val] ) && ( $ret_val[] = $val[$key_val] );

}

} else {

$ret_val = array_values( $array );

}

}

return( $ret_val );

}

}


?>


 1. Priedas „Semantinio komponento integracijų dokumentacija“


Integruotų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių, produktų ir paslaugų interneto svetainė

www.raštija.ltSEMANTINIO KOMPONENTO INTEGRACIJŲ DOKUMENTACIJA

Dokumento ID

VU-RASTIJA-SKID

Dokumento versija

1.0

Dokumento data

2015-04-24Parengė


Patvirtino

Versijų istorija

Versija

Data

Aprašymas

Autorius

Veiksmas

Puslapiai

1.0

2015-04-24

Pirminė versija

Skirmantas Šermukšnis

I

Visi

Veiksmas: I - Įterpimas, K – Keitimas, S – ŠalinimasRengėjai

Rengėjas

Organizacija

Adresas

Skirmantas Šermukšnis

UAB „Gaumina“

skirmantas.sermuksnis@netcode.lt


Gavėjai

Gavėjas

Organizacija

Adresas

Virginijus Marcinkevičius

Vilniaus universitetas

virginijus.marcinkevicius@mii.vu.lt
Viešųjų WEB paslaugų aprašymas

Šiame skyriuje aprašoma, kaip, naudojantis raštija.lt teikiamomis WEB paslaugomis, atlikti paiešką ir suprasti gautus rezultatus. Taip pat pateikiami išsamūs curl komandų pavyzdžiai, leidžiantys geriau suprasti paieškos užklausų formatą ir interpretuoti gautus rezultatus.

  1. Bendri principai

Semantinio komponento viešųjų paslaugų teikimui realzuotos REST tipo WEB paslaugos. Visos WEB paslaugos (servisai) yra pasiekiamos naudojant HTTP/S protokolą.

Priimami parametrai ir grąžinami rezultatai yra JSON objektai. Atsakyme visada grąžinami šie laukai:


Pavadinimas

Reikšmė

Paaiškinimas

type

Vienas iš:

success/warn/error/info

Užklausa įvykdyta sėkmingai, arba gauta klaida.

msgCode

Reikšmė iš galimų kodų ąrašo

Klaidos kodas. Sėkmės atveju tuščias. Šiuo klaidos kodu turi būti paremtas klaidos vertimas ir pateikimas naudotojui.

msgCodeTranslation

String

Klaidos kodo vertimas nurodyta kalba, skirtas pateikti išoriniam naudotojui

text

String

Klaidos tekstas. Neverčiamas, naudotojui neturi būti teikiamas.


Sėkmingos užklausos atsakymas visada yra tokios formos:
{
"type" : "success",
"msgCode" : null,
"msgCodeTranslation" : null,
"text" : "Success",
"details" : ...
}


Nesėkmingos užklausos atsakymas:
{
type: "error"
msgCode: "GEN_ResourceNotFound"
msgCodeTranslation: "Išteklius nerastas"
text: "Ontology resource not found"
details: null
}


Sėkmingai užklausai:
1. Visada $.type='success'.
2. $.msgCode, $.msgCodeTranslation tuščias
3. $.details - užklausos grąžinti duomenys


Nesėkmingai užklausai:
1. Visada $.type='error'
2. $.msgCode unikalus klaidos kodas
3. $.msgCodeTranslation klaidos kodo vertimas nurodyta kalba, skirtas pateikiti išoriniam naudotojui
4. $.text detalus klaidos tekstas
5. $.details tuščias


  1. Paieška

Metodas skirtas paieškos vykdymui

Parametrai

classUri

Aprašymas

Klasės uri

Parametro vieta

Body

Duomenų tipas

String

Privalomas

NepropertyDetailsList

Aprašymas

Atributų – reikšmių sąrašas

Parametro vieta

Body

Duomenų tipas

JsonArray

Sąrašo struktūra

uri string

value string

Privalomas

NefreeTextQuery

Aprašymas

Paieškos tekstas arba frazė

Parametro vieta

Body

Duomenų tipas

String

Privalomas

TaipsearchForSynonyms

Aprašymas

Parametras nurodo ar ieškoti įvesto žodžio sinonimų.

Parametro vieta

Body

Duomenų tipas

Boolean

Privalomas

Nepage

Aprašymas

Puslapio numeris

Parametro vieta

Body

Duomenų tipas

Integer

Privalomas

NepageSize

Aprašymas

Rezultatų skaičius puslapyje

Parametro vieta

Body

Duomenų tipas

Integer

Privalomas

NeMetodo URL

/rastija/semisearch/search

HTTP metodas

POST


Pagrindinis paieškos objektas yra leksinis žodyno įrašas, todėl rekomenduojama visose paieškos užklausose nurodyti žodyno įrašų klasę 'LexicalEntry'.

Toliau pateikiam pavyzdynė paieškos užklausa, parodo kaip atlikti paiešką visuose raštija.lt žodynuose:


POST: /rastija/semisearch/search
$searchData = {
"freeTextQuery" : "peiškos tekstas",
"propertyDetailsList" : [{
"uri" : "class",
"value" : "http://www.lexinfo.net/lmf#LexicalEntry"
}
]
}
curl -i -H "Accept: */*" -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -d $searchData $url


Detalios paieškos vykdymui naudojama ta pati WEB paslauga, kaip ir paprastos paieškos atveju. Detali paieška suteikia galimybę ieškoti pagal konkrečius išteklius, autorius, leidėjus, tipus, kalbas, sritis, leidimo datas ir pan.

Ieškant pagal kelias vieno parametro reikšmes, parametrą įdedame tiek kartų, kiek yra reikšmių.

Toliau pateikima pavyzdynė paieškos užklausa, parodo kaip atlikti paiešką konkrečiame žodyne. Užklausoje žodynas nurodomas pagal pavadinimą, šiuo atveju tai yra „Testinio žodyno pavadinimas“.


POST: /rastija/semisearch/search
$searchData = {
"freeTextQuery" : "peiškos tekstas",
"propertyDetailsList" : [{
"uri" : "class",
"value" : "http://www.lexinfo.net/lmf#LexicalEntry"
}, {
"uri" : "http://www.lexinfo.net/lmf#lexicon#name",
"value" : "Testinio žodyno pavadinimas"
}
]
}

curl -i -H "Accept: */*" -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -d $searchData $url


Toliau pateikima pavyzdynė paieškos užklausa, parodo kaip atlikti paiešką pagal kelis skirtingus paieškos parametrus. Pavyzdyje autorius yra pakartotas 2 kartus.

$searchData = {
"freeTextQuery" : "peiškos tekstas",
"propertyDetailsList" : [{
"uri" : "class",
"value" : "http://www.lexinfo.net/lmf#LexicalEntry"
}, {
"uri" : "http://www.lexinfo.net/lmf#lexicon#name",
"value" : "Testinio žodyno pavadinimas"
}, {
"uri" : "http://www.lexinfo.net/lmf#lexicon#hasAuthor#name",
"value" : "Autoriaus vardas"
}, {
"uri" : "http://www.lexinfo.net/lmf#lexicon#hasAuthor#name",
"value" : "Autoriaus vardas 2"
}, {
"uri" : "http://www.lexinfo.net/lmf#lexicon#hasOrganization#name",
"value" : "Leidėjo pavadinimas"
}, {
"uri" : "http://www.lexinfo.net/lmf#lexicon#hasResourceType#name",
"value" : "Testinio žodyno tipas"
}, {
"uri" : "http://www.lexinfo.net/lmf#lexicon#hasLanguage#name",
"value" : "Lietuvių"
}, {
"uri" : "http://www.lexinfo.net/lmf#hasSense#hasContext#hasTextRepresentation#text",
"value" : "Vartojimo sritis"
}, {
"uri" : "http://www.lexinfo.net/lmf#lexicon#startDate",
"valueFrom" : "1900",
"valueTo" : "1990"
}
]
}


Toliau pateikima pavyzdynė paieškos užklausa, parodo kaip ieškoti įrašų, kurie turi sinoniminių ryšių su kitais žodyno įrašais:


POST: /rastija/semisearch/search
$searchData = {
"freeTextQuery" : "paieškos tekstas",
"propertyDetailsList" : [{
"uri" : "class",
"value" : "http://www.lexinfo.net/lmf#LexicalEntry"
},


{
"uri" : "http://www.lexinfo.net/lmf#hasSense#hasSenseRelation#type",
"value" : "Sinonimas"
}
]
}
curl -i -H "Accept: */*" -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -d $searchData $url


Taip pat yra galimybė ieškoti žodžio sinonimų. Šiuo atveju ieškome įrašų, kurie turi sinoniminių ryšių su žodyno įrašais atitinkančiais paieškos reikalavimus:

POST: /rastija/semisearch/search
$searchData = {
"freeTextQuery" : "Kitas antraštinis žodis",
"searchForSynonyms" : "true",

"propertyDetailsList" : [{
"uri" : "class",
"value" : "http://www.lexinfo.net/lmf#LexicalEntry"
}
]
}
curl -i -H "Accept: */*" -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -d $searchData $url  1. Detalios paieškos kriterijų gavimas

Dalis paieškos kriterijų randami per klasės objektų (angl. Individuals) servisą, kita dalis per atributo intervalo (angl. Property range) servisą.

Jei ontologijos elementas, kurio objektų ieškome, yra klasė, tada naudojamas klasės objektų servisas, jei elementas yra object property su nurodytu intervalu (range), tada ieškome per atributo intervalo servisą.


Metodas skirtas klasės objektams (individuals) gauti

Parametrai

ontology

Aprašymas

Ontologijos uri

Parametro vieta

url

Duomenų tipas

String

Privalomas

TaipontClass

Aprašymas

Atributo uri

Parametro vieta

url

Duomenų tipas

String

Privalomas

TaipMetodo URL

/rastija/semisearch/resources?ontology=$ontology&ontClass=$ontClass

HTTP metodas

GET


Kriterijų gavimas per klasės objektų servisą:


Metodas skirtas konkretaus atributo intervalui (property range) gauti

Parametrai

ontology

Aprašymas

Ontologijos uri

Parametro vieta

url

Duomenų tipas

String

Privalomas

Taipproperty

Aprašymas

Atributo uri

Parametro vieta

url

Duomenų tipas

String

Privalomas

TaipMetodo URL

/rastija/semisearch/ontology/property/range?

ontology=$ontology&property=$property

HTTP metodas

GET


Kriterijų gavimas per atributo intervalo servisą:


GET: /rastija/semisearch/ontology/property/range?ontology=$ontology&property=$property

curl -X GET -i -H "Accept: */*" -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" $url


   1. Ištekliai ir jų bibliografinė informacija

Ieškome klasės objektų. Užklausa:


$ontology=urlEncode(http://www.rastija.lt/isteklius)
$ontClass=urlEncode(http://www.rastija.lt/isteklius#Resource) $url=/rastija/semisearch/resources?ontology=http%3A%2F%2Fwww.rastija.lt%2Fisteklius&ontClass=http%3A%2F%2Fwww.rastija.lt%2Fisteklius%23Resource


curl -X GET -i -H "Accept: */*" -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" $url


Pavyzdinis atsakymas, kurį sudaro vienas testinis žodynas:
{
"type" : "success",
"msgCode" : null,
"msgCodeTranslation" : null,
"text" : "Success",
"details" : [{
"classUri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#Resource",
"header" : "f85108-ccc1-44c0-a539-de8f59f717b4",
"resourceUri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#Resource/76f85108-ccc1-44c0-a539-de8f59f717b4",
"ontologyUri" : null,
"properties" : [{
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#hasAnnotation",
"dataProperty" : null,
"objectProperty" : {
"classUri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#Annotation",
"header" : "dd7a6dfc-7af3-4d51-a7f9-6dd3e300c085",
"resourceUri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#Annotation/dd7a6dfc-7af3-4d51-a7f9-6dd3e300c085",
"ontologyUri" : null,
"properties" : [{
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#hasAnnotator",
"dataProperty" : null,
"objectProperty" : {
"classUri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#Person",
"header" : "ad12d-7bd0-4f8d-9785-91729f6ef31d",
"resourceUri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#Person/707ad12d-7bd0-4f8d-9785-91729f6ef31d",
"ontologyUri" : null,
"properties" : [{
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#email",
"dataProperty" : "Anotatoriaus el. pašto adresas",
"objectProperty" : null
}, {
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#name",
"dataProperty" : "Anotatorius",
"objectProperty" : null
}
]
}
}, {
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#annotationType",
"dataProperty" : "Anotacijos tipas",
"objectProperty" : null
}, {
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#text",
"dataProperty" : "Anotacijas",
"objectProperty" : null
}
]
}
}, {
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#hasAuthor",
"dataProperty" : null,
"objectProperty" : {
"classUri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#Person",
"header" : "f2d7100c-514d-44ed-8418-3c9707fd0d28",
"resourceUri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#Person/f2d7100c-514d-44ed-8418-3c9707fd0d28",
"ontologyUri" : null,
"properties" : [{
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#email",
"dataProperty" : "Autoriaus el. paštas",
"objectProperty" : null
}, {
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#name",
"dataProperty" : "Autoriaus vardas",
"objectProperty" : null
}
]
}
}, {
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#hasEditor",
"dataProperty" : null,
"objectProperty" : {
"classUri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#Person",
"header" : "d-c0dd-4344-a89c-c1fbc32639a0",
"resourceUri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#Person/9448254d-c0dd-4344-a89c-c1fbc32639a0",
"ontologyUri" : null,
"properties" : [{
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#email",
"dataProperty" : "Redaktoriaus el. paštas",
"objectProperty" : null
}, {
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#name",
"dataProperty" : "Redaktoriaus vardas",
"objectProperty" : null
}
]
}
}, {
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#hasLanguage",
"dataProperty" : null,
"objectProperty" : {
"classUri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#Language",
"header" : "c18eae22-f89e-44b0-bc13-4ddc5a7a4ed7",
"resourceUri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#Language/c18eae22-f89e-44b0-bc13-4ddc5a7a4ed7",
"ontologyUri" : null,
"properties" : [{
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#name",
"dataProperty" : "Lietuvių",
"objectProperty" : null
}
]
}
}, {
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#hasLanguage",
"dataProperty" : null,
"objectProperty" : {
"classUri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#Language",
"header" : "e989280-cb26-4f66-bfe2-d58fbef2e5a6",
"resourceUri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#Language/0e989280-cb26-4f66-bfe2-d58fbef2e5a6",
"ontologyUri" : null,
"properties" : [{
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#name",
"dataProperty" : "Anglų",
"objectProperty" : null
}
]
}
}, {
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#hasLanguage",
"dataProperty" : null,
"objectProperty" : {
"classUri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#Language",
"header" : "ed3-b533-2d02f132cfc2",
"resourceUri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#Language/38668481-6869-4ed3-b533-2d02f132cfc2",
"ontologyUri" : null,
"properties" : [{
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#name",
"dataProperty" : "Francūzų",
"objectProperty" : null
}
]
}
}, {
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#hasLicence",
"dataProperty" : null,
"objectProperty" : {
"classUri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#Licence",
"header" : "e7975-d4dd-4bf7-a2c9-4292cf6a98b0",
"resourceUri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#Licence/869e7975-d4dd-4bf7-a2c9-4292cf6a98b0",
"ontologyUri" : null,
"properties" : [{
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#licenceDistributor",
"dataProperty" : "Licencijos platintojas",
"objectProperty" : null
}, {
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#licenceOwner",
"dataProperty" : "Licencijos naudotojas",
"objectProperty" : null
}, {
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#licenceType",
"dataProperty" : "Licencijos tipas",
"objectProperty" : null
}, {
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#name",
"dataProperty" : "Licencijos pavadinimas",
"objectProperty" : null
}, {
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#licencePrice",
"dataProperty" : "Licencijos kaina",
"objectProperty" : null
}
]
}
}, {
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#hasOrganization",
"dataProperty" : null,
"objectProperty" : {
"classUri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#Organization",
"header" : "c0203c4c-95bb-410d-a681-a21f867e41b2",
"resourceUri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#Organization/c0203c4c-95bb-410d-a681-a21f867e41b2",
"ontologyUri" : null,
"properties" : [{
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#divisionName",
"dataProperty" : "Leidėjo padalinio pavadinimas",
"objectProperty" : null
}, {
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#email",
"dataProperty" : "Leidėjo el. paštas",
"objectProperty" : null
}, {
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#name",
"dataProperty" : "Leidėjo pavadinimas",
"objectProperty" : null
}, {
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#shortName",
"dataProperty" : "Leidėjo trumpas pavadinimas",
"objectProperty" : null
}, {
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#url",
"dataProperty" : "Leidėjo url",
"objectProperty" : null
}
]
}
}, {
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#hasProject",
"dataProperty" : null,
"objectProperty" : {
"classUri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#Project",
"header" : "fc330adb-b915-44cf-843c-a636c106fa62",
"resourceUri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#Project/fc330adb-b915-44cf-843c-a636c106fa62",
"ontologyUri" : null,
"properties" : [{
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#endDate",
"dataProperty" : "Projekto pabaigos data",
"objectProperty" : null
}, {
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#financeSource",
"dataProperty" : "Projekto finansavimo šaltinis",
"objectProperty" : null
}, {
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#name",
"dataProperty" : "Projekto pavadinimas",
"objectProperty" : null
}, {
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#shortName",
"dataProperty" : "Projekto trumpas pavadinimas",
"objectProperty" : null
}, {
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#startDate",
"dataProperty" : "Projekto pradžios data",
"objectProperty" : null
}
]
}
}, {
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#hasResourceType",
"dataProperty" : null,
"objectProperty" : {
"classUri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#ResourceType",
"header" : "c38287-6ecb-427c-ae33-93413489eadb",
"resourceUri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#ResourceType/68c38287-6ecb-427c-ae33-93413489eadb",
"ontologyUri" : null,
"properties" : [{
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#name",
"dataProperty" : "Testinio žodyno tipas",
"objectProperty" : null
}
]
}
}, {
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#accessType",
"dataProperty" : "Testinio žodyno prieinamumas",
"objectProperty" : null
}, {
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#description",
"dataProperty" : "Testinio žodyno aprašymas",
"objectProperty" : null
}, {
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#keyword",
"dataProperty" : "Testinio žodyno raktažodis",
"objectProperty" : null
}, {
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#name",
"dataProperty" : "Testinio žodyno pavadinimas",
"objectProperty" : null
}, {
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#shortName",
"dataProperty" : "Testinio žodyno akronimas",
"objectProperty" : null
}, {
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#subtitle",
"dataProperty" : "Testinio žodyno paantraštė",
"objectProperty" : null
}, {
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#url",
"dataProperty" : "Testinio žodyno url",
"objectProperty" : null
}
]
}
]
}

Žodyno uri:
$.details[n].resourceUri
Žodyno pavadinimas
$.details[n]
.properties[?(@.uri=='http://www.rastija.lt/isteklius#name')].dataProperty

   1. Autoriai


Ieškome klasės objektų. Užklausa:

$ontology=urlEncode(http://www.rastija.lt/isteklius)
$property=urlEncode(http://www.rastija.lt/isteklius#Author)

$url=/rastija/semisearch/resources?ontology=http%3A%2F%2Fwww.rastija.lt%2Fisteklius&ontClass=http%3A%2F%2Fwww.rastija.lt%2Fisteklius%23PersonPavyzdinis atsakymas, kurį sudaro keli autoriai:
{
"type" : "success",
"msgCode" : null,
"msgCodeTranslation" : null,
"text" : "Success",
"details" : [{
"classUri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#Person",
"header" : "fb80-3199-4f28-926d-a6f1ed2bcc1f",
"resourceUri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#Person/9737fb80-3199-4f28-926d-a6f1ed2bcc1f",
"ontologyUri" : null,
"properties" : [{
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#email",
"dataProperty" : "Autoriaus el. paštas",
"objectProperty" : null
}, {
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#name",
"dataProperty" : "Autoriaus vardas",
"objectProperty" : null
}
]
}, {
"classUri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#Person",
"header" : "fdc-e173-442f-87da-9f3e0d386918",
"resourceUri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#Person/37873fdc-e173-442f-87da-9f3e0d386918",
"ontologyUri" : null,
"properties" : [{
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#email",
"dataProperty" : "Redaktoriaus el. paštas",
"objectProperty" : null
}, {
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#name",
"dataProperty" : "Redaktoriaus vardas",
"objectProperty" : null
}
]
}, {
"classUri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#Person",
"header" : "e2d232-6689-47ba-8c9f-95fc9bef662f",
"resourceUri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#Person/15e2d232-6689-47ba-8c9f-95fc9bef662f",
"ontologyUri" : null,
"properties" : [{
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#email",
"dataProperty" : "Anotatoriaus el. pašto adresas",
"objectProperty" : null
}, {
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#name",
"dataProperty" : "Anotatorius",
"objectProperty" : null
}
]
}
]
}
Autoriaus uri:
$.details[n].resourceUri
Autoriaus vardas, pavardė:
$.details[n]
.properties[?(@.uri=='http://www.rastija.lt/isteklius#name')].dataProperty   1. Leidėjai


Ieškome klasės objektų. Užklausa:


$ontology=urlEncode(http://www.rastija.lt/isteklius)
$property=urlEncode(http://www.rastija.lt/isteklius#Organization)
$url=/rastija/semisearch/resources?ontology=http%3A%2F%2Fwww.rastija.lt%2Fisteklius&ontClass=http%3A%2F%2Fwww.rastija.lt%2Fisteklius%23Organization

Pavyzdinis atsakymas:


{
"type" : "success",
"msgCode" : null,
"msgCodeTranslation" : null,
"text" : "Success",
"details" : [{
"classUri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#Organization",
"header" : "c1eb6ee3-6306-422f-9228-48cedcffb4f7",
"resourceUri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#Organization/c1eb6ee3-6306-422f-9228-48cedcffb4f7",
"ontologyUri" : null,
"properties" : [{
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#divisionName",
"dataProperty" : "Leidėjo padalinio pavadinimas",
"objectProperty" : null
}, {
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#email",
"dataProperty" : "Leidėjo el. paštas",
"objectProperty" : null
}, {
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#name",
"dataProperty" : "Leidėjo pavadinimas",
"objectProperty" : null
}, {
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#shortName",
"dataProperty" : "Leidėjo trumpas pavadinimas",
"objectProperty" : null
}, {
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#url",
"dataProperty" : "Leidėjo url",
"objectProperty" : null
}
]
}
]
}
Leidėjo uri:
$.details[n].resourceUri
Leidėjo vardas, pavardė:
$.details[n]
.properties[?(@.uri=='http://www.rastija.lt/isteklius#name')].dataProperty

   1. Žodynų tipai


Ieškome klasės objektų. Užkalusa:


$ontology=urlEncode(http://www.rastija.lt/isteklius)
$property=urlEncode(http://www.rastija.lt/isteklius#ResourceType) $url=/rastija/semisearch/resources?ontology=http%3A%2F%2Fwww.rastija.lt%2Fisteklius&ontClass=http%3A%2F%2Fwww.rastija.lt%2Fisteklius%23ResourceType


Pavyzdinis atsakymas:


{
"type" : "success",
"msgCode" : null,
"msgCodeTranslation" : null,
"text" : "Success",
"details" : [{
"classUri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#ResourceType",
"header" : "f04b-68e6-45fd-93c0-5f50c3239758",
"resourceUri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#ResourceType/3499f04b-68e6-45fd-93c0-5f50c3239758",
"ontologyUri" : null,
"properties" : [{
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#name",
"dataProperty" : "Testinio žodyno tipas",
"objectProperty" : null
}
]
}
]
}
Žodyno tipo uri:
$.details[n].resourceUri
Žodyno tipo pavadinimas:
$.details[n]
.properties[?(@.uri=='http://www.rastija.lt/isteklius#name')].dataProperty

   1. Kalbos

Ieškome klasės objektų. Užkalusa:

$ontology=urlEncode(http://www.rastija.lt/isteklius)
$property=urlEncode(http://www.rastija.lt/isteklius#Language) $url=/rastija/semisearch/resources?ontology=http%3A%2F%2Fwww.rastija.lt%2Fisteklius&ontClass=http%3A%2F%2Fwww.rastija.lt%2Fisteklius%23LanguagePavyzdinis atsakymas:


{
"type" : "success",
"msgCode" : null,
"msgCodeTranslation" : null,
"text" : "Success",
"details" : [{
"classUri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#Language",
"header" : "edf-4a46-b45d-e45293558eb5",
"resourceUri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#Language/75358949-2edf-4a46-b45d-e45293558eb5",
"ontologyUri" : null,
"properties" : [{
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#name",
"dataProperty" : "Lietuvių",
"objectProperty" : null
}
]
}, {
"classUri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#Language",
"header" : "cca4e73-6ff3-4a9e-b9de-075e57e74fd1",
"resourceUri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#Language/6cca4e73-6ff3-4a9e-b9de-075e57e74fd1",
"ontologyUri" : null,
"properties" : [{
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#name",
"dataProperty" : "Anglų",
"objectProperty" : null
}
]
}, {
"classUri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#Language",
"header" : "ab85d3-911e-4a41-9929-6032ba8e7240",
"resourceUri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#Language/31ab85d3-911e-4a41-9929-6032ba8e7240",
"ontologyUri" : null,
"properties" : [{
"uri" : "http://www.rastija.lt/isteklius#name",
"dataProperty" : "Prancūzų",
"objectProperty" : null
}
]
}
]
}
Kalbos uri:
$.details[n].resourceUri
Kalbos pavadinimas:
$.details[n]
.properties[?(@.uri=='http://www.rastija.lt/isteklius#name')].dataProperty


   1. Sritys

Ieškome klasės objektų. Užkalusa:

$ontology=urlEncode(http://www.lexinfo.net/lmf)
$property=urlEncode(http://www.lexinfo.net/lmf#Context) $url=/rastija/semisearch/resources?ontology=http%3A%2F%2Fwww.lexinfo.net%2Flmf&ontClass=http%3A%2F%2Fwww.lexinfo.net%2Flmf%23Context


Pavyzdinis atsakymas:


{
"type" : "success",
"msgCode" : null,
"msgCodeTranslation" : null,
"text" : "Success",
"details" : [{
"classUri" : "http://www.lexinfo.net/lmf#Context",
"header" : "afe8ff-7322-4f43-9cca-161430788cc6",
"resourceUri" : "http://www.lexinfo.net/lmf#Context/68afe8ff-7322-4f43-9cca-161430788cc6",
"ontologyUri" : null,
"properties" : [{
"uri" : "http://www.lexinfo.net/lmf#hasTextRepresentation",
"dataProperty" : null,
"objectProperty" : {
"classUri" : "http://www.lexinfo.net/lmf#TextRepresentation",
"header" : "b345603-69b6-44bf-b61b-13ceba9edcd2",
"resourceUri" : "http://www.lexinfo.net/lmf#TextRepresentation/9b345603-69b6-44bf-b61b-13ceba9edcd2",
"ontologyUri" : null,
"properties" : [{
"uri" : "http://www.lexinfo.net/lmf#text",
"dataProperty" : "Vartojimo sritis1",
"objectProperty" : null
}
]
}
}
]
}, {
"classUri" : "http://www.lexinfo.net/lmf#Context",
"header" : "c6c4f4-7aa4-4078-af4a-859f3cea5f2e",
"resourceUri" : "http://www.lexinfo.net/lmf#Context/83c6c4f4-7aa4-4078-af4a-859f3cea5f2e",
"ontologyUri" : null,
"properties" : [{
"uri" : "http://www.lexinfo.net/lmf#hasTextRepresentation",
"dataProperty" : null,
"objectProperty" : {
"classUri" : "http://www.lexinfo.net/lmf#TextRepresentation",
"header" : "d791f6a-b860-4cf6-9564-cadacd212f21",
"resourceUri" : "http://www.lexinfo.net/lmf#TextRepresentation/9d791f6a-b860-4cf6-9564-cadacd212f21",
"ontologyUri" : null,
"properties" : [{
"uri" : "http://www.lexinfo.net/lmf#text",
"dataProperty" : "Vartojimo sritis2",
"objectProperty" : null
}
]
}
}
]
}
]
}
Kalbos uri:
$.details[n].resourceUri
Kalbos pavadinimas:
$.details[n]
.properties[?(@.uri=='http://www.lexinfo.net/lmf#hasTextRepresentation')].objectProperty
.properties[?(@.uri=='http://www.rastija.lt/isteklius#text')].dataProperty

  1. Žodžių pasiūlymai (suggester)


GET: /rastija/semisearch/search?suggesterField=$suggesterField&searchValue=$searchValue
curl -X GET -i -H "Accept: */*" -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" $urlServisas pateikia lauko $suggesterField siūlomų reikšmių sąrašą, kuriose yra fragmentas $searchValue

Pvz: Pasiūlyti sąrašą antraštinių žodžių (http://www.lexinfo.net/lmf#hasLemma#writtenForm), kuriame yra fragmentas 'ntra'.


GET: /rastija/semisearch/search?suggesterField=http%3A%2F%2Fwww.lexinfo.net%2Flmf%23hasLemma%23writtenForm&searchValue=ntra

Pavyzdinis atsakymas:


{
"type" : "success",
"msgCode" : null,
"msgCodeTranslation" : null,
"text" : "Success",
"details" : ["Antraštinis žodis", "Kitas antraštinis žodis"]
}


Rasti du pasiūlymai pasiekiami jsonPath'u $.details[*]  1. Viešųjų WEB paslaugų SDK

Raštija.lt viešųjų WEB paslaugų SDK - tai php failų rinkinys, pateikiamas kaip priedas prie šio dokumento - VU-RASTIJA-SKID-SDK.rar.

Integracija su LKIIS

Integracija su lietuvių kalbos išteklių informacine sistema (LKIIS) realizuota per SOAP WEB paslaugas. LKIIS WEB paslaugų kvietimui ir rezultatų apdorojimui semantiniame komponente yra realizuotas integracinis modulis. Semantinio komponento periodinių užduočių modulis periodiškai kviečia LKIIS WEB paslaugas. LKIIS žodynų atnaujinimas vykdomas tokia seka:

  1. kviečiamas LKIIS WEB serviso metodas, kuris grąžina visų galimų išteklių sąrašą (servisui jokie parametrai neperduodami). Grąžinamo sąrašo elemento struktūra:

   1. Ištekliaus ID;

   2. Ištekliaus pavadinimas;

   3. Pirmo įrašo data.

  2. kviečiamas LKIIS WEB serviso metodas, kuris grąžina konkretaus ištekliaus įrašų skaičių. Servisui perduodami šie parametrai:

   1. Ištekliaus ID - privalomas;

   2. Įrašo modifikavimo data nuo - privalomas;

   3. Įrašo modifikavimo data iki - privalomas.

  3. kviečiamas LKIIS WEB serviso metodas, kuris grąžina konkretaus ištekliaus įrašus. Servisui perduodami šie parametrai:

   1. Ištekliaus ID - privalomas;

   2. Įrašo modifikavimo data nuo;

   3. Įrašo modifikavimo data iki;

   4. Nuo įrašo;

   5. Įrašų skaičius.

WEB servisas grąžina įrašų duomenis. Vieno įrašo struktūra:

 1. Įrašo ID;

 2. Įrašo antraštė (tekstinis laukas);

 3. Įrašo duomenys (tekstinis laukas, kuriame XML formatu pateikiami įrašo duomenys). XML dokumento XSD schemos pateikiama kaip šio dokumento priedai.

  1. Gauti ištekliaus įrašai transformuojami taip, kad atitiktų semantinėje duomenų bazėje saugomos ontologijos struktūrą.

  2. Įrašai išsaugomi semantinėje duomenų bazėje.