Detali paieška
Titulinis   /   Apie   /   Apie projektą Raštija.lt
Spausdinti

Apie projektą Raštija.lt

Projekto vykdytojas Projekto pavadinimas Projekto kodas ir projekto biudžetas, € Projekto pradžia – projekto pabaiga
Vilniaus universitetas Anglų–lietuvių–anglų ir prancūzų–lietuvių–prancūzų kalbų mašininio vertimo, paremto statistiniais metodais, sistemos sukūrimas [plačiau]
VP2-3.1-IVPK-12-K-01-002
2.144.835,6
2012-04-01–
2015-05-15
Vilniaus universitetas Visuomenei aktualios programinės įrangos lokalizavimas, programoms reikalingų priemonių sukūrimas [plačiau]
VP2-3.1-IVPK-12-K-01-004
822.841,88
2012-04-01–
2014-09-30
Lietuvių kalbos institutas IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas [plačiau]
VP2-3.1-IVPK-12-K-01-005
3.550.238,11
2012-04-24–
2015-07-31
Vytauto Didžiojo universitetas Lietuvių kalbos sintaksinės-semantinės analizės sistema tekstynui, lietuviškam internetui ir viešojo sektoriaus taikymams [plačiau]
VP2-3.1-IVPK-12-K-01-007
3.183.883,13
2011-07-04–
2015-04-30
Vilniaus universitetas Lietuvių šneka valdomos paslaugos (LIEPA) [plačiau]
VP2-3.1-IVPK-12-K-01-001
2.183.940,01
2013-02-15–
2015-08-15
Vilniaus universitetas Integruotų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių, produktų ir paslaugų internetinės svetainės sukūrimas [plačiau]
VP2-3.1-IVPK-12-K-01-003
321.732,69
2012-10-01–
2015-07-31
 
Integruotų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių, produktų ir paslaugų internetinės svetainės sukūrimas
 
Integruotų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių, produktų ir paslaugų interneto svetainės projektas (Raštija.lt) vykdomas pagal priemonę „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“ (VP2-3.1-IVPK-12-K). Daugiau apie šios priemonės projektus rasite http://www.esparama.lt svetainėje.
 
Projekto įgyvendinimo metu bus sukurtas internetinis esamų, šiuo metu rengiamų ir būsimų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių, produktų ir paslaugų integravimo sprendimas. Paslaugos bus pritaikomos stacionariems ir mobiliems įrenginiams, taikant plačiajuostį internetą. Projektas tenkins gyventojų, verslo ir viešojo administravimo institucijų poreikius, nes ši interneto svetainė sudarys galimybę visuomenei viešai ir nemokamai naudotis esamais ir kuriamais naujais lietuvių kalbos ir raštijos ištekliais. Šie ištekliai bus aprašyti bendrosiomis ir specialiosiomis ontologijomis ir sujungti teminiu tinklu. Teminio tinklo internetinė svetainė suteiks laisvą, išsamią ir nemokamą viešąją prieigą naudotis sukauptais ištekliais informacijos paieškos, paslaugų bei produktų pavidalu. Suinteresuoti naudotojai galės naudotis svetainės instrumentais savo taikymų ar paslaugų kūrimui. Svetainės kūrimo koncepcija, metodika, priemonės ir technologijos atitinka saityno (angl. Web) taikymų standartus ir „gerą praktiką“ bei projektui keliamus atitikčių įvairiems kriterijams reikalavimus.
 
Šioje svetainėje bus viešinami ir kitų priemonės „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“ projektų rezultatai.

Projekto vykdytojas – Vilniaus universitetas
Projekto vadovas – dr. Virginijus Marcinkevičius

Vilniaus universiteto
Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas
(senesnis pavadinimas Matematikos ir informatikos institutas)
Akademijos g. 4, 603 kab., LT-08663 Vilnius
Tel. (8 5) 210 9311
El. paštas virginijus.marcinkevicius[eta]mii.vu.lt